KURKIME BIM KARTU
Koja kojon su BIM startuoliais ir profesionalais,
pagal Jūsų verslo poreikius ir finansines galimybes.
September 24, 2010 by Donatas Aksomitas, direktorius
2010 m. rugsėjo 23 d. pasirašyta trišalė sutartis tarp UAB „AGA CAD“ ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos bei viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros dėl projekto „Novatoriškos universalios parametrino modeliavimo technologijos sienų konstrukcijų automatizuotam projektavimui kūrimas“ finansavimo ir administravimo.

 

   2010 m. rugsėjo 23 d. pasirašyta trišalė sutartis tarp uždarosios akcinės bendrovės „AGA CAD“ ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos bei viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros dėl projekto Nr. VP2-1.3-ŪM-01-K-02-078 „Novatoriškos universalios parametrino modeliavimo technologijos sienų konstrukcijų automatizuotam projektavimui kūrimas“ finansavimo ir administravimo.

   UAB „AGA CAD“, siekdama padidinti konkurencingumą, planuoja sukurti universalią parametrinio modeliavimo technologiją sienų konstrukcijoms automatizuotai projektuoti. Šiam tikslui pasiekti numatoma parengti rinkodarines ir mokslinių tyrimų studijas, reikalingas būtinoms žinioms gauti pasirengiant technologinės plėtros etapui.

   Įgyvendinant projektą bus atliktas išsamus tikslinių rinkų tyrimas bei išsami finansinė analizė. Su ES pagalba atlikta mokslinių tyrimų studija leis specifiškiau apibrėžti numatomo sukurti produkto technines charakteristikas; naujai kuriamas produktas bus pozicionuojamas tikslesniame, labiau apibrėžtame rinkos segmente. Įgyvendintas MTTP planas kuriant naują produktą leis dirbti kryptingiau, labiau pagrįstai tiek veiklos, tiek resursų prasme.

   Numatomas kurti produktas – tai matematiškai programavimo būdu aprašyta parametrinio projektavimo technologija, besiremianti statybinių konstrukcijų projektavimo principais ir reikalavimais. Naujasis inovatyvus produktas apims visas projektavimo fazes, pasižymės geresnėmis funkcionalumo, ekonominėmis ir kitomis charakteristikomis, sudarys sąlygas sumažinti iki minimumo arba visiškai išvengti projektavimo klaidų, padidins architektų, konstruktorių, inžinierių darbo našumą.

   Universalios sienų konstrukcijų parametrinio modeliavimo technologijos paskirtis - automatizuoti projektavimo procesus ir realizuoti inžinerines idėjas, mažinti projektavimo kaštus, didinti darbo efektyvumą ir konkurencinį pranašumą, užtikrinti greitą investicijų grąžą.

   UAB „AGA CAD“ vykdomo projekto „Novatoriškos universalios parametrino modeliavimo technologijos sienų konstrukcijų automatizuotam projektavimui kūrimas“ planuojama bendra vertė 150 000 Lt bus finansuojama iš ES struktūrinės paramos Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal priemonę Nr. VP2-1.3-ŪM-01-K „Idėja LT“.

   Projektas bus vykdomas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą, kurios prioritetas - VP2-1 Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra (toliau – MTTP). Projekto uždavinys pagal programos prioriteto priemonę „Idėja LT“ VP2-1.3 - padidinti MTTP veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje.

August 19, 2010 by Inga Ibėnienė, žurnalistė
UAB „AGA CAD“ Mokymo centre dėstantys instruktoriai šią vasarą sėkmingai išlaikė naujausių - 2011 - versijų sertifikavimo egzaminus ir įgijo „Autodesk“ Specialisto ar Profesionalo sertifikacijas.  Instruktorės Renata Jočienė (programos „Autodesk Revit Architecture 2011“dėstytoja) ir Anželika Veis („Autodesk Revit Structure 2011“) įgijo aukščiausius - Autodesk Revit 2011 Sertifikuoto Profesionalo - kvalifikacijos laipsnius.

Džiaugiamės galėdami pranešti, kad UAB „AGA CAD“ Mokymo centre dėstantys instruktoriai šią vasarą sėkmingai išlaikė naujausių - 2011 - versijų sertifikavimo egzaminus ir įgijo „Autodesk“ Specialisto ar Profesionalo sertifikacijas.

Instruktorės Renata Jočienė (programos „Autodesk Revit Architecture 2011“dėstytoja) ir Anželika Veis („Autodesk Revit Structure 2011“) įgijo aukščiausius - Autodesk Revit 2011 Sertifikuoto Profesionalo - kvalifikacijos laipsnius. Instruktoriui Pauliui Zlotinui suteiktas programų „AutoCAD 2011“ ir „AutoCAD Civil 3D 2011“ Specialisto laipsnis. Specialisto sertifikavimo egzaminą išlaikė ir Marius Kalytis, „Autodesk 3ds Max 2011” dėstytojas.

Sėkmingai išlaikyti sertifikacijos egzaminai - tai „AGA CAD“ Mokymo centro kokybiškų paslaugų garantas, patvirtinantis aukštą instruktorių profesionalumo lygį. Puikios dėstytojų praktinės žinios padeda geriau patenkinti kursų klausytojų poreikius, profesionaliai perteikti praktiniam programos naudojimui reikalingas žinias.

„Autodesk“ sertifikavimas yra patikimas PĮ naudotojų įgūdžių vertinimo metodas, kuris gali būti taikomas bet kuriam patyrusiam PĮ naudotojui. Sertifikacijos nauda akivaizdi: specialistas įgyja konkurencinį pranašumą bei išskirtinumą darbo rinkoje, praplečia savo karjeros galimybes, be to, užsitarnauja darbdavio pripažinimą.

Didesnio konkurencingumo tarptautinėse rinkose siekianti UAB „AGA CAD“ užbaigė beveik metus trukusį projektą „Eksporto į JAV ir Kanados rinkas informacinės infrastruktūros sukūrimas“, kurį iš dalies finansavo ES struktūrinės paramos fondai.

Didesnio konkurencingumo tarptautinėse rinkose siekianti UAB „AGA CAD“ užbaigė beveik metus trukusį projektą „Eksporto į JAV ir Kanados rinkas informacinės infrastruktūros sukūrimas“, kurį iš dalies finansavo ES struktūrinės paramos fondai.

Projekto įgyvendinimo metu buvo atlikti JAV ir Kanados rinkos tyrimai, sukurtos įėjimo į JAV ir Kanados rinkas strategijos, parengta ir įsigyta įmonės įvaizdžio gerinimo priemonių. Be to, projekto vykdymo metu UAB „AGA CAD“ sudalyvavo didžiausioje pasaulyje programinės įrangos kūrėjų parodoje „Autodesk University 2009”, kurioje dalyvavo daugiau nei 6000 dalyvių. Dalyvavimas šiame renginyje leido efektyviai pristatyti įmonės kuriamus produktus „Tools4Revit” JAV ir Kanados rinkose ir užmegzti kontaktų.

Projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-01-038 „Eksporto į JAV ir Kanados rinkas informacinės infrastruktūros sukūrimas“ tikslas - įmonės konkurencingumo stiprinimas pasirengiant eksportui į JAV ir Kanados rinkas. Projekto vykdymo trišalė sutartis dėl finansavimo ir administravimo buvo pasirašyta 2009 m. liepos 21 d. (sutarties šalys: UAB „AGA CAD“, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija bei viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra).

ES parama prisidėjo prie UAB „AGA CAD“ eksporto skatinimo. Įmonės projektas „Eksporto į JAV ir Kanados rinkas informacinės infrastruktūros sukūrimas“ buvo vykdomas iš dalies - iki 171 910 Lt - finansuojant iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal priemonę Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K „Naujos galimybės“.

Projektas vykdytas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą, kurios prioritetas - VP2-2 Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas.

Apie „AGA CAD“

UAB „AGA CAD” - didžiausia automatizuoto kompiuterinio projektavimo programinės įrangos tiekėja Baltijos šalyse. Pagrindinės veiklos kryptys: programinės įrangos kūrimas, pardavimas, diegimas ir mokymai architektūros, statybos, infrastruktūros, gamybos įmonėms Lietuvoje ir užsienyje. Įmonė yra įgaliota „Autodesk Inc.“, „Progman Oy“, ANSYS ir kitų kompanijų atstovė.

Daugiau informacijos:

Donatas Aksomitas

UAB „AGA CAD“ direktorius

Tel. 23 98 111

El. p. donatas@aga-cad.lt

Uždaroji akcinė bendrovė „AGA CAD“, pasinaudojusi ekonomikos augimo veiksmų programa „E-verslas LT“, savo veikloje įdiegė integruotą informacinę verslo valdymo sistemą (IIVVS), skirtą verslo produktyvumui didinti ir verslo aplinkai gerinti.

Uždaroji akcinė bendrovė „AGA CAD“, pasinaudojusi ekonomikos augimo veiksmų programa „E-verslas LT“, savo veikloje įdiegė integruotą informacinę verslo valdymo sistemą (IIVVS), skirtą verslo produktyvumui didinti ir verslo aplinkai gerinti.

Veiklos efektyvumo didinimo darbai truko pusę metų ir buvo vykdomi pagal 2009 m. gruodžio 16 d. startavusį projektą Nr. VP2-2.1-ŪM-02-K-01-276 „Novatoriškos integruotos informacinės verslo valdymo sistemos, skirtos įmonės procesų automatizavimui ir efektyvumo didinimui, kūrimas, pritaikymas ir diegimas“.

Įmonė „AGA CAD“, pasinaudojusi Europos Sąjungos (ES) parama, sukūrė integruotą informacinę verslo valdymo sistemą (IIVVS), kuri padeda lengviau valdyti skirtingus ir sudėtingus įmonės verslo procesus. Įdiegta specializuotus įmonės poreikius atitinkanti verslo valdymo sistema suteikia galimybę nutolusiems vartotojams jungtis prie sistemos per internetinę prieigą; sisteminti įvairiarūšius duomenis pagal skirtingus kriterijus, atsižvelgiant ir į tai, kad būtų tenkinami įvairių kategorijų vartotojų informaciniai poreikiai.

IIVVS sistema pritaikyta įmonės įvairiapusei analizei atlikti ir veiklos strategijų įgyvendinimams ruošti bei kontroliuoti nustatytų planų vykdymą. Įmonės vadovams ir vadybininkams IIVVS suteiks galimybę atrasti naujus verslo procesus apribojančius rodiklius. Šio projekto rezultatai turės įtakos kokybiškam ir efektyviam „AGA CAD“ veiklos vykdymui, padės išvengti anksčiau egzistavusių su duomenų valdymu susijusių problemų.

Pusė UAB „AGA CAD“ projektui„Novatoriškos integruotos informacinės verslo valdymo sistemos, skirtos įmonės procesų automatizavimui ir efektyvumo didinimui, kūrimas, pritaikymas ir diegimas“ vykdyti reikalingų lėšų - 223 409 Lt - buvo finansuojama iš ES struktūrinės paramos Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal priemonę Nr. VP2-2.1-ŪM-02-K „E-verslas LT“.

Apie „AGA CAD“

UAB „AGA CAD” - didžiausia automatizuoto kompiuterinio projektavimo programinės įrangos tiekėja Baltijos šalyse. Pagrindinės veiklos kryptys: programinės įrangos kūrimas, pardavimas, diegimas ir mokymai architektūros, statybos, infrastruktūros, gamybos įmonėms Lietuvoje ir užsienyje. Įmonė yra įgaliota „Autodesk Inc.“, „Progman Oy“, ANSYS ir kitų kompanijų atstovė.

Šiandien pasirašyta trišalė sutartis tarp uždarosios akcinės bendrovės „AGA CAD“ ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos bei viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūra dėl projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-01-352 „Eksporto į Europos šalių rinkas informacinės infrastruktūros sukūrimas“ finansavimo ir administravimo.

2010 m. gegužės 14 d. pasirašyta trišalė sutartis tarp uždarosios akcinės bendrovės „AGA CAD“ ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos bei viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūra dėl projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-01-352 „Eksporto į Europos šalių rinkas informacinės infrastruktūros sukūrimas“ finansavimo ir administravimo.

Projekto tikslas - įmonės konkurencingumo stiprinimas pasirengiant eksportui į skirtingas Europos regiono rinkas. Pagrindiniai projekto uždaviniai: priemonių, užtikrinančių įmonės galimybes eksportuoti įmonės kuriamus produktus į Europos šalių rinkas, parengimas.

Projekto įgyvendinimo metu bus vykdomos šios veikos:

 • Šiaurės, Vakarų, Centrinės ir Pietinės Europos rinkos tyrimai
 • Įėjimo į atskiras Europos rinkas strategijų sukūrimas
 • Įmonės įvaizdžio gerinimo priemonių parengimas ir įsigijimas
 • Dalyvavimas skirtingų Europos šalių didžiausiose statybos parodose.

UAB „AGA CAD“ vykdomas projektas „Eksporto į Europos šalių rinkas informacinės infrastruktūros sukūrimas“ projektas bus vykdomas iš dalies - iki 295.739,00 Lt finansuojant iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal priemonę Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K „Naujos galimybės“.

Projektas bus vykdomas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą, kurios prioritetas - VP2-2 Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas. Projekto uždavinys pagal priemonę „Naujos galimybės“ yra VP2-2.1 Padidinti įmonių produktyvumą.

April 07, 2010 by Donatas Aksomitas, direktorius
2010 m. balandžio 06 d. pasirašyta trišalė sutartis tarp uždarosios akcinės bendrovės „AGA CAD“ ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos bei viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūra dėl projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-03-K-01-033 „Įmonės veiklos procesų efektyvumo didinimas įdiegiant Apribojimų teorijos (TOC) valdymo metodus“ finansavimo ir administravimo.

2010 m. balandžio 06 d. pasirašyta trišalė sutartis tarp uždarosios akcinės bendrovės „AGA CAD“ ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos bei viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūra dėl projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-03-K-01-033 „Įmonės veiklos procesų efektyvumo didinimas įdiegiant Apribojimų teorijos (TOC) valdymo metodus“ finansavimo ir administravimo.

Projekto tikslas - įmonės konkurencingumo stiprinimas diegiant verslo valdymo sistemą.

Uždaviniai: verslo valdymo sistemos pagal Apribojimų teorijos (TOC) metodikas sukūrimas ir įdiegimas.

Numatyta įsigyti aukštos kvalifikacijos konsultacines paslaugas, diegiant verslo valdymo sistemą, pagrįstą apribojimų teroijos (TOC) metodika. Su ES struktūrine parama bus kuriama ir diegiama specializuota, įmonės poreikiams pritaikyta verslo valdymo sistema. Pareiškėjo įmonės darbo našumas bus didinamas vykdant įmonės apribojimų identifikavimą ir jų mažinimą.

Įdiegus TOC sistemą, pralaidumo ataskaitos leis prognozuoti ir modeliuoti alternatyvius veiklos vystymo scenarijus, tobulinimo pasiūlymus, klientų pasiūlymus ir t.t. Pasiekti rezultatai leis padidinti UAB „AGA CAD“ konkurencingumą šalies ir tarptautiniu mastu, sukuriant palankias sąlygas eksportui plėsti, kurti didesnę pridėtinę vertę, siekiant susieti įmonės vidinius ir išorinius procesus į vieningą kompleksą, siekiant bendrų įmonės tikslų ir eliminuojant atskirų verslo procesų tarpusavio prieštaravimus. Sprendimų priėmimo procesas įmonėje taps daug skaidresnis ir prieinamesnis; bus įdiegti valdomi, išmatuojami procesai ir užtikrinamas ilgalaikis įmonės konkurencingumas.

Įdiegta TOC sistema padės koncentruotis ne į visą sistemą, bet į vieną sistemos tašką – sistemos apribojimą; pirmiausia orientuos išnaudoti esamus apribojimo pajėgumus be papildomų investicijų; pajungs įmonę į pastovaus tobulėjimo procesą. Planuojamos sukurti TOC sistemos dėka numatoma suminį įmonės pralaidumą padidinti 20 proc., o suminės veiklos išlaidas bei sumines investicijas sumažinti 15 proc.

UAB „AGA CAD“ vykdomas projektas „Įmonės veiklos procesų efektyvumo didinimas įdiegiant Apribojimų teorijos (TOC) valdymo metodus“ bus vykdomas iš dalies, 50 proc. intensyvumu, finansuojant iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal priemonę Nr. VP2-2.1-ŪM-03-K „Procesas LT“.

Projektas bus vykdomas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą, kurios prioritetas - VP2-2 Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas.

Lietuvos rinkoje pasirodė naujas REVIT programų plėtinys „Pastatų energetinio naudingumo vertinimas“, skirtas architektams ir kitiems projektuotojams, kuriantiems energiją taupančius pastatus ar siekiantiems nustatyti projekto energetinį naudingumą ir galimus šilumos nuostolius. 
Ši programa dirba programų „Autodesk Revit“ aplinkoje.

Lietuvos rinkoje pasirodė naujas REVIT programų plėtinys Pastatų energetinio naudingumo vertinimas, skirtas architektams ir kitiems projektuotojams, kuriantiems energiją taupančius pastatus ar siekiantiems nustatyti projekto energetinį naudingumą ir galimus šilumos nuostolius.

Ši programa dirba programų „Autodesk Revit“ aplinkoje. Ji yra sukurta „Tool4Revit“ programos BID technologijos pagrindu remiantis Lietuvoje galiojančiais ISO standartais ir STR 2.01.09:2005 (Pastatų energinis naudingumas, energinio naudingumo sertifikavimas). Programą „Pastatų energetinio naudingumo vertinimas“ sukūrė ir išleido UAB „AGA CAD“ komanda.

Programos „Pastatų energetinio naudingumo vertinimas“ galimybės REVIT aplinkoje:

 1. Pastato atitvarų visuminės šiluminės varžos ir šilumos perdavimo koeficiento automatinis skaičiavimas;
 2. Lanksčios šiluminių charakteristikų pasirinkimo ir priskyrimo atitvaroms funkcijos;
 3. Šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficientų pasirinkimas pagal įvairius reglamentuojamus metodus (automatiškai arba rankiniu būdu);
 4. Reglamentuojamos pastato energijos sąnaudų skaičiavimo funkcijos;
 5. Viso pastato šilumos nuostolių skaičiavimas: norminių, ataskaitinių ir skaičiuojamųjų šilumos nuostolių šildymo sezono laikotarpiu per atitvaras ir šiluminius tiltelius skaičiavimo funkcijos naudingo ploto kvadratiniam metrui ir bendrai visam pastatui;
 6. Galimybė įvertinti, kuriose pastato vietose patiriami didžiausi šiluminiai nuostoliai;
 7. Pastato patalpų bendro, naudingo ir gyvenamojo plotų skaičiavimo funkcijos;
 8. Itin plati duomenų bazė: joje pateikiama daugiau kaip 400 statybinių medžiagų ir gaminių su fizikinėmis norminėmis ir įvairių gamintojų (ISOVER, PAROC, ROCKWOOL, YTONG, WIENERBERGER, DURISOL ir kt.) pateiktomis skaičiuojamosiomis charakteristikomis;
 9. Pastato energetinis naudingumas įvertinamas pagal kvalifikacinį rodiklį ir pinigine išraiška;
 10. Programa generuoja visų skaičiavimų ataskaitas.

Programa leidžia nustatyti pastato ar jo dalies energinio naudingumo klasę: A (aukščiausia energetinio efektyvumo klasė), B, C, D, E, F arba G (žemiausia).

„Pastatų energetinio naudingumo vertinimo“ ir BID sąsajos bei nauda

Kaip minėta, pastatų energetinio naudingumo skaičiavimo programa yra sukurta „Tool4Revit“ programos BID technologijos pagrindu. Programinė įranga Building Information Detailing (BID) išplečia programų Revit Architecture, Revit Structure, Revit MEP  galimybes, suteikdama komplektą įrankių, skirtų pastato modeliui detalizuoti, BIM duomenims analizuoti bei pastato energetiniam naudingumui įvertinti. BID įrankius naudoti labai paprasta.

Vienas iš BID funkcionalumų – pastato modelio detalizavimas: programa leidžia įterpti objektus (baldus, šviestuvus, inžinerinę įrangą ir kt.) į iš anksto apibrėžtas modelio erdves, juos valdyti, skaičiuoti bei atnaujinti elementų specifikacijas. Į sugrupuotas ar išfiltruotas modelio erdves tuo pačiu metu galima įterpti skirtingus objektus. Pvz., galima automatiškai parinkti ir įterpti radiatorius į patalpas, atsižvelgiant į patalpoms šildyti reikalingas projektines šilumines galias.

Šimtų sugrupuotų ar surūšiuotų objektų parametrus (pvz., tipą, medžiagą, bet kokius geometrinius duomenis) itin paprasta pakeisti – tai atliekama vos vienu spustelėjimu.

Kitas BID funkcionalumas – BIM duomenų analizė: programa grupuoja ir nustato objektų kiekį skirtingose BIM duomenų medžio dalyse, taigi itin paprasta apskaičiuoti sienų, grindų ar lubų apdailos medžiagų, kitų modelio elementų kiekį. Analizės rezultatus galima eksportuoti į „Excel“ ir įtraukti į „Revit“ legendas. Įmanomos ir kitos analizės rezultatų pateikimo formos, galimi ryšiai su kitomis sistemomis (ERP, sąmatų sudarymo programomis ir kt.).

Naujausias BID funkcionalumas jau minėtas pastato energetiniam naudingumui įvertinimas. Juo naudojantis galima apskaičiuoti projektuojamo naujo ar renovuojamo pastato šilumos nuostolių sąnaudas ir investicijų, reikalingų pastato energetiniam efektyvumui padidinti, kainą. T.y. programa padeda įvertinti ir apskaičiuoti įvairių statybinių medžiagų ir gaminių panaudojimo efektyvumą. Be to, galima įvertinti viso pastato energetinį efektyvumą pagal naudojamus šildymo-vėdinimo įrenginius, reguliavimo ir vėdinimo būdus ir kt.

Naudojant „Pastatų energetinio naudingumo vertinimą“ projektuotojui nereikės pačiam atlikti jokių energetinio naudingumo skaičiavimų – programa skaičiavimus atlieka ir jų ataskaitas generuoja automatiškai.

SVARBU !

Visiems, įsigijusiems programą BID, kurioje įtrauktas ir REVIT programų plėtinys „Pastatų energetinio naudingumo vertinimas“ - 4 akad. val. nemokami mokymo kursai naudotis šia programine įranga.

February 10, 2010 by Ina Kisielytė, pardavimo vadovė
Dėl naujosios „Autodesk“ PĮ atnaujinimo kainų politikos nuo 2010 m. kovo mėn. 16 d. atnaujinimo iš 2008 / 2009 / 2010 versijų kaina sudarys 50% naujos versijos kainos, o 2007 versijos išvis nebebus naujinamos. Primename, jog 2007 / 2008 / 2009 versijas dar galima atsinaujinti senomis, mažesnėmis kainomis (iki 2010 m. kovo mėn. 15 d.).
 
 

Jau esame informavę apie kompanijos „Autodesk“ ketinimus nuo 2010 m. kovo mėn. 16 d. keisti programinės įrangos atnaujinimo kainų politiką. Dėl šios priežasties 2008 / 2009 / 2010 versijų atnaujinimo kaina sudarys 50% naujos versijos kainos, t.y. pagal naują tvarką atnaujinimas kainuos vienodai nepriklausomai nuo to, kurią PĮ versiją turite. 2007 versijos išvis nebebus naujinamos.

Nauja kainodara bus taikoma PĮ naudotojams, neužsisakiusiems „Autodesk“ prenumeratos. Pateikiame PĮ atnaujinimų preliminarių kainų pokyčių pavyzdį:*

Turima programa

Atnaujinimo į 2010-ąją versiją kaina šiuo metu, Lt be PVM

(be prenumeratos)

Atnaujinimo į  2011-ąją versiją kaina nuo š. m. kovo 16 d., Lt be PVM

(be prenumeratos)

Prenumeratos kaina,

Lt be PVM

AutoCAD Architecture 2007 6474 Nebus galimybės 1640
AutoCAD Architecture 2008 4316 6750 1640
AutoCAD Architecture 2009 2158 6750 1640

AutoCAD Architecture 2010

 
- 6750 1640

* Pavyzdyje pateiktos standartinės esamos ir

preliminarios naujos atnaujinimo kainos pagal kompaniją „Autodesk“

Kaip matote iš pateikto pavyzdžio, būsimos atnaujinimo kainos nemažos. Ateityje finansiškai išloš tik „Autodesk“ prenumeratoriai, kasmet gaunantys naujausią PĮ versiją, nes ir toliau bus galima prenumeratą prasitęsti ir taip sumažinti programinės įrangos atnaujinimo sąnaudas.

Primename, jog šiuo metu dar vyksta 2007 / 2008 / 2009 versijų atnaujinimas, kuris tęsis iki pat naujų kainų įsigaliojimo 2010 m. kovo mėn. 15 d. Pasinaudokite paskutine galimybe atsinaujinti 2007 versijas, nes nuo kovo 15 d. ši versija nebebus nei techniškai palaikoma, nei atnaujinama.

Šis pranešimas aktualus ir 2008 / 2009 versijų naudotojams - verta pasinaudoti paskutine galimybe atsinaujinti programas senomis kainomis.

Dėl atnaujinimo kainų kreipkitės į AGA CAD, UAB tel. (8 5) 23 98 111 arba el. paštu info@aga-cad.lt.

January 25, 2010 by Šaltinis: AGA CAD, Autodesk
Mus pasiekė informacija apie tai, kad įmonės, turinčios „Autodesk“ programinės įrangos licencijų, sulaukia skambučių iš asmenų, prisistatančių „Autodesk“ atstovais įvairiose ES šalyse (Nyderlanduose, Lenkijoje ir pan.).
Spėjama, kad telefoninių pokalbių metu bandoma pavogti „Autodesk“ klientų duomenis ir jais piknaudžiauti, t.y. aktyvuoti piratinę programinę įrangą pasinaudojant legalios licencijos serijiniiu numeriu.
 

Mus pasiekė informacija apie tai, kad įmonės, turinčios „Autodesk“ programinės įrangos licencijų, sulaukia skambučių iš asmenų, prisistatančių „Autodesk“ atstovais įvairiose ES šalyse (Nyderlanduose, Lenkijoje ir pan.). Tie asmenys, prisidengdami „Autodesk“ vardu, klausinėja apie turimas programinės įrangos licencijas. Jie teigia, kad tikrindami bando kovoti su nelegalios PĮ naudojimu ir prašo pasakyti naudojamų programų serijinius numerius.

Tikrieji „Autodesk“ komandos nariai tokiais veiksmais niekada neužsiėmė ir neužsiima. Visi PĮ naudotojams suteikti legalių programų serijiniai numeriai saugomi „Autodesk“ ir kompanijos atstovų duomenų bazėse, tad apie juos klausinėti nėra jokio poreikio.

Spėjama, kad telefoninių pokalbių metu bandoma pavogti „Autodesk“ klientų duomenis ir jais piknaudžiauti, t.y. aktyvuoti piratinę programinę įrangą pasinaudojant legalios licencijos serijiniiu numeriu.

Rūpindamiesi klientų konfidencialių duomenų saugumu, primename, kad Jūs esate atsakingi už savo duomenų saugumą: nežinomiems asmenims NEGALIMA pateikti programų serijinių numerių nei telefonu, nei elektroniniu paštu; saugokite serijinius numerius kitiems neprieinamose vietose (ne šalia kompiuterio). Tik tokiu atveju galite būti tikri, kad jūsų legaliai įsigyta programinės įrangos licencija niekas nepasinaudos.

Jei kas nors bando sužinoti Jūsų duomenis, iškart kreipkitės į oficialius „Autodesk“ atstovus Lietuvoje ir pasitikrinkite, ar tikrai tuo metu kompanija „Autodesk“ vykdo kokią nors apklausą.

January 06, 2010 by Šaltinis: Intergraph Corporation
Korporacija „Intergraph“ įsigijo kompaniją „COADE® Holdings“, projektuotojų rinkai teikiančią pramoninių objektų projektavimo ir inžinerijos analizės programinę įrangą. Strateginis COADE įsigijimas korporacijai „Intergraph“ leidžia tapti didžiausia įmone gamybos, energetikos objektų ir laivų projektavimo produktų rinkoje.

Korporacija „Intergraph“ įsigijo kompaniją „COADE® Holdings“, projektuotojų rinkai teikiančią pramoninių objektų projektavimo ir inžinerijos analizės programinę įrangą. COADE produktai Caesar II ® ir TANK™ yra plačiausiai naudojamos programos, skirtos vamzdynams, slėginiams indams ir naftos rezervuarams projektuoti.

Strateginis COADE įsigijimas korporacijai „Intergraph“ leidžia tapti didžiausia įmone gamybos, energetikos objektų ir laivų projektavimo produktų rinkoje. Įsigijimo sandoris suvienijo du pramoninio dizaino ir inžinerinės analizės programų kūrimo lyderius.

Šis sandoris naudingas abiejų pusių klientams. COADE klientai galės naudotis dideliu „Intergraph“ mokslinių tyrimų ir plėtros potencialu, taip pat pasaulinio tinklo techniniu palaikymu, o „Intergraph“ produkto „SmartPlant Enterprise“ vartotojams naudos suteiks įvairūs COADE sprendimai, praplečiantys vamzdynų ir rezervuarų konstrukcijų projektavimo galimybes.

Ačiū.

Jūsų užklausa

Mane domina:

Ar sutinkate gauti AGACAD naujienlaiškius apie CAD BIM rinkos naujoves, renginius, produktus, paslaugas bei akcijas? *
  Taip
  Ne

* - Privalomi laukeliai

Sklandžiam svetainės veikimui, jūsų naršymo patirties gerinimui bei rinkodarai naudojame slapukus. Naršydami toliau sutinkate su slapukų įrašymu. | Privatumo politika X