Skaitmeninės Statybos judėjimas Lietuvoje įgauna vis didesnį pagreitį. Po pradinių darbų, nuo 2006 metų  atliekamų Lietuvos statybininkų asociacijoje, šiais metais Lietuvoje pradedamas formuoti ir įgyvendinti Skaitmeninės statybos modelis. Tai didelis evoliucinis žingsnis pirmyn statybų sektoriaus technologiniam vystymui, kuris vienaip ar kitaip palies praktiškai visus statybos proceso dalyvius.

Skaitmeninės Statybos judėjimas Lietuvoje įgauna vis didesnį pagreitį. Po didelio nuo 2006 metų atlikto pradinio darbo Lietuvos statybininkų asociacijoje, šiais metais Lietuvoje pradedamas formuoti ir įgyvendinti Skaitmeninės statybos modelis. Tai didelis evoliucinis žingsnis pirmyn statybų sektoriaus technologiniam vystymui, kuris vienaip ar kitaip palies praktiškai visus statybos proceso dalyvius.

Skaitmeninės Statybos diegimas Lietuvoje yra neišvengiamas, jei norime:

 • turėti gyvybingą, inovatyvią ir konkurencingą statybos pramonę;
 • padidinti visų statybos pramonės dalyvių kompetenciją ir darbo našumą;
 • sukurti glaudesnio ir efektyvesnio bendradarbiavimo tarp skirtingų statybos pramonės dalyvių galimybes;
 • dalyvauti tarptautiniuose konkursuose dėl statybos ir projektavimo darbų užsakymų;
 • pagerinti viešųjų pirkimų skaidrumą;
 • sutaupyti valstybės lėšas visuomeninių objektų statybos srityje;
 • padidinti naujų statybos projektų ekonominį potencialą.

Reikalinga verslo benduomenės ir LR valdžios iniciatyva 

Remiantis Danijos patirtimi, Skaitmeninės Statybos įgyvendinimas valstybės mastu turi būti paremtas pirmiausia verslo bendruomenės ir valstybės valdžios iniciatyva skaitmenizuoti statybos procesus viešųjų konkursų organizavime ir statybos projektų realizavime, naudojant pažangias informacines ir komunikacijos technologijas, patvirtinant tarptautinius statybos klasifikatorius. Tokia valstybės valdžios iniciatyva sudarytų iki šiol Lietuvoje neturėtas sąlygas Lietuvos ūkio subjektams konkurencingai prisijungti prie tarptautinių statybos projektų.

Kaip įgyvendinama Skaitmeninė Statyba 

Pirma - reikalinga valstybės iniciatyva bei visų statybos pramonės dalyvių (viešųjų ir privačiųjų užsakovų, vystytojų, projektuotojų, statytojų, valdytojų) suinteresuotumas, integracija ir gera valia.

Antra - būtina suformuoti darbo grupę iš verslo, valdžios bei mokslo ir informacinių ir komunikacijos technologijų (ICT) srities atstovų, kurie bus atsakingi už Skaitmeninės Statybos reikalavimų įgyvendinimą. Ši darbo grupė, gairių ir atsakingų institucijų padedama, realizuos statybos skaitmenizavimą visose statybos proceso fazėse.

Trečia - nustatyti paramos Skaitmeninės Statybos diegimui Lietuvoje finansavimo schemas bei finansavimo šaltinius.

Ketvirta - įsitraukti visiems statybos pramonės dalyviams geranoriškai ir aktyviai į Skaitmeninės Statybos įgyvendinimą Lietuvoje.

Pagrindiniai Skaitmeninės Statybos reikalavimai įgyvendinimui yra šie:

 • elektroniniai kvietimai teikti elektronines paraiškas (angl. electronic tendering)
 • projektų internetinių svetainių naudojimas (angl. project web)
 • statybos objektų trimatis modelis (angl. 3D model) ir statinio informacinis modeliavimas (angl. BIM – building information modeling)
 • standartizuotas elektroninis projekto apipavidalinimas (angl. electronic hand-over)

10 pagrindinių reikalavimų informacinių ir komunikacijos technologijų (ICT) naudojimui viešuosiuose statybos projektuose (skelbiant viešuosius konkursus):

1. Privaloma naudoti projekto internetinę svetainę (project web).

2. Projekto internetinė svetainė turi būti efektyviai ir saugiai prieinama visiems projekto dalyviams.

3. Brėžiniai A3 formatu.

4. Privaloma konkursuose naudoti 3D modelius.

5. Privaloma naudoti 3D modelius projektuojant ir kvietimuose teikti paraiškas.

6. Specifikuotos sąmatos bei standartizuoti kvietimų teikti paraiškas dokumentai.

7. Elektroniniai kvietimai pateikti paraiškas, paraiškų pateikimas internetu, paraiškų viešumas.

8. Standartizuotas elektroninis projekto operacijų ir priežiūros apipavidalinimas.

9. Dokumentacijos ir modelių standartizavimas.

10. Elektroninio projekto apipavidalinimo formato pasirinkimas (inpidualus XML formatas ar vieningas IFC formatas).

Kodėl Skaitmeninė Statyba?

Statybos procesų skaitmenizavimu (Skaitmeninės Statybos diegimu) siekiama pagerinti statybos efektyvumą ir kokybę. Skaitmeninė Statyba įpareigoja kompanijas naudoti vienodus duomenis ir brėžinius visose statybos proceso fazėse. Visiems statybos projekto dalyviams bendraujant vieninga bei standartizuota „skaitmeninės statybos kalba“, įgyvendinant statybos projektą ženkliai padidėja galimybės išvengti nesusipratimų, defektų ir vėlavimų.

Skaitmeninės Statybos nauda 

Skaitmeninė Statyba yra naudinga visiems statybos projekto dalyviams:

 • LR Vyriausybei – nes tai pagerins viešųjų pirkimų skaidrumą, tikslumą, vertinimą, sumažins viešųjų pirkimų išlaidas, sukurs daugiau naujų darbo vietų;
 • Viešųjų pirkimų subjektams, nekilnojamojo turto vystytojams, privatiems užsakovams – net apie 30 proc. mažesnė statybos projekto kaina;
 • Statytojams – tikslesnės sąmatos, pinigų srautai, resursų valdymas, mažesnė savikaina, didesnis konkurencingumas ir pelningumas, galimybė dalyvauti tarptautiniuose statybos projektuose;
 • Projektuotojams – greitesnis projektavimas, mažiau laiko sąnaudų, klaidų, daugiau pelno, galimybė dalyvauti tarptautiniuose statybos projektuose;
 • Lietuvos žmonėms – tai yra tvirtas ir konkretus žingsnis geresnės ateities link.

Svarbiausi iššūkiai Skaitmeninės Statybos įgyvendinime:

•   visų statybos proceso dalyvių kompetencijos ugdymas,

•   šių skirtingų „žaidėjų“ bendradarbiavimas ir integruotos projekto komandos protegavimas,

•   vieningų statybos informacijos standartų suformavimas ir ICT statyboje sistemų suderinimas,

•   3D CAD (trimačių automatizuoto kompiuterinio projektavimo) įtakoti pokyčiai projektavime, statybos bei NT valdyme.

Pagrindiniai Skaitmeninės Statybos dalyviai:

•   Klientai: privatūs arba viešieji;

•   Konsultantai – informacinių ir komunikacinių technologijų (ICT) diegėjai;

•   Rangovai.

Skaitmeninės Statybos organizavimas susideda iš 3 dalių:

1. Vieningų standartų ir metodų - statybos klasifikatorių, duomenų mainų standartų (IFC) ir kt. - reglamentavimas.

2. Viešųjų konkursų organizavimo bei projektų skaitmenizavimas.

3. Gerosios patirties bei pavyzdinių projektų kompiliacija.

Viešieji pirkimai ir Skaitmeninė Statyba: nauda ir iššūkiai

Skaitmeninė Statyba naudinga viešajam sektoriui, nes:

• Sukuria galimybę įgyvendinti potencialiai daugiau statybos projektų.

• ICT priemonių panaudojimas pagerina projekto pasiūlymų vertinimo bazę, t. y. turint projekto 3D modelį užsakovas gali įvertinti projektą, atlikti simuliaciją keičiant pirminius reikalavimus ir aplinkybes projektui, tokiu būdu atsiranda galimybė tobulinti projektą kartu su pareiškėju, prieš pradedant jo įgyvendinimą, kad būtų pasiektas optimalus rezultatas.

• Geresnis viešųjų pirkimų skaidrumas.

• Paruošiama informacinė bazė nekilnojamojo turto valdymui ir priežiūrai.

Informacijos šaltinis:

www.detdigitalebyggeri.dk – oficiali Danijos Skaitmeninės Statybos iniciatyvos internetinė svetainė

Š. m. kovo 20–23 dienomis įmonė „AGA CAD“ dalyvavo Švedijoje vykusioje didžiausioje statybos parodoje „NORDBYGG 2012“. Parodos lankytojams, tarp kurių daug projektavimo ir rangos įmonių atstovų, „AGA CAD“ atstovai pristatė įmonės kuriamus produktus „Tools4Revit“, žymiai palengvinančius projektavimo ir duomenų valdymo procesus.

Š. m. kovo 20–23 dienomis įmonė „AGA CAD“ dalyvavo Švedijoje vykusioje didžiausioje statybos parodoje „NORDBYGG 2012“. Parodos lankytojams, tarp kurių daug projektavimo ir rangos įmonių atstovų, „AGA CAD“ atstovai pristatė įmonės kuriamus produktus „Tools4Revit“, žymiai palengvinančius projektavimo ir duomenų valdymo procesus.

Tarptautinė statybos paroda NORDBYGG* – kasmetinė didžiausia statybos pramonės paroda Skandinavijoje. Parodoje dalyvavo virš 850 dalyvių iš daugiau nei 30 šalių. Kaip ir kasmet, parodoje apsilankė tūkstančiai architektų, investuotojų, gamybos ir statybos kompanijų atstovų iš Švedijos ir aplinkinių šalių.

„AGA CAD“ atstovai parodoje demonstravo „Tools4Revit“ programų galimybes, aiškinosi vietinės rinkos poreikius, bendravo su potencialiais įmonės atstovais Švedijoje, rinko eksporto strategijai vystyti reikalingus duomenis.

UAB „AGA CAD“ dalyvavimas parodoje iš dalies finansuotas ES paramos lėšomis. Šiuo metu UAB „AGA CAD“ įgyvendina projektą Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-01-352 „Eksporto į Europos šalių rinkas informacinės infrastruktūros sukūrimas“, kuriam gavo ES 2010-2012 metų paramą eksporto skatinimui pagal priemonę Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K „Naujos galimybės“. t.y. įmonė tiria rinką Europos regione.

*Daugiau informacijos apie parodą „NORDBYGG 2012“ adresu www.nordbygg.se/en.

March 21, 2012 by
2012 m. kovo 6 d. UAB „AGA CAD“ suteiktas „Autodesk Gold Partner“ statusas, kuriuo yra pripažįstama bendrovės patirtis ir kompetencija atstovaujant kompaniją „Autodesk“. Auksinio partnerio statusas yra labai naudingas bendrovės klientams, nes jie gali būti tikri dėl mūsų įmonės specialistų kvalifikacijos ir techninių žinių kokybės. Be to, „Autodesk Gold Partner“ statusas pelno tarptautinį ir vietinį įmonės pripažinimą, įvairias nuolaidų sistemas.

2012 m. kovo 6 d. UAB „AGA CAD“ suteiktas „Autodesk Gold Partner“ statusas, kuriuo yra pripažįstama bendrovės patirtis ir kompetencija atstovaujant kompaniją „Autodesk“. UAB „AGA CAD“ kompanijos „Autodesk“ partnere yra jau daugiau nei 20 metų.

„Autodesk“ partnerystės programos reitingavimo tikslas - aiškiai nustatyti bendrovės partneres, kurios turi pakankamai „Autodesk“ atstovavimo patirties. Šiuo metu iš devynių Pabaltijo valstybėse veikiančių įgaliotų „Autodesk“ atstovų tik pora turi „Autodesk Gold Partner“ statusą. Kad gautų aukštesnio lygio statusą, įmonės „AGA CAD“ darbuotojai turėjo išlaikyti specialius „Autodesk“ egzaminus, pateikti veiklos planus ir klientų rekomendacijas.

UAB „AGA CAD“ auksinio partnerio statusas yra labai naudingas bendrovės klientams, nes jie gali būti tikri dėl mūsų įmonės specialistų kvalifikacijos ir techninių žinių kokybės. Be to, „Autodesk Gold Partner“ statusas pelno tarptautinį ir vietinį įmonės pripažinimą, įvairias nuolaidų sistemas, kas yra naudinga bendrovės klientams.

Daugiau informacijos apie „Autodesk“ partnerių statusus »

February 20, 2012 by Šaltinis: BSA
"Business Software Alliance" (BSA), tarptautinės asociacijos, atstovaujančios programinės įrangos gamintojų interesus, duomenimis, dažniausiai su neteisėta programine įranga dirba architektūros, dizaino ir projektavimo bendrovės. Šį faktą patvirtina ir neseniai už nelegalų PĮ naudojimą nubaustos dvi Vilniaus įmonės.

"Business Software Alliance" (BSA), tarptautinės asociacijos, atstovaujančios programinės įrangos gamintojų interesus, duomenimis, dažniausiai su neteisėta programine įranga dirba architektūros, dizaino ir projektavimo bendrovės.
 

"Šios bendrovės savo veikloje naudoja sudėtingą ir neretai brangiai kainuojančią programinę įrangą. Nors programinė įranga dizaino, projektavimo bendrovių veikloje yra pagrindinis verslo įrankis, praktika rodo, kad būtent tokio pobūdžio ekonominę veiklą vykdančios bendrovės dažniausiai rizikuoja ir naudoja nelicencijuotą programinę įrangą", – sakė BSA atstovas A. Pranckevičius.

Daugiau apie įmones, neseniai nubaustas už neteisėtą PĮ naudojimą, sužinosite čia >>.

 

Š. m. sausio 24–27 dienomis įmonė „AGA CAD“ dalyvaus didžiausioje statybos parodoje Lenkijoje „BUDMA 2012“. Parodos lankytojams, tarp kurių daug projektavimo ir rangos įmonių atstovų, „AGA CAD“ pristatys savo kuriamus produktus „Tools4Revit“, žymiai palengvinančius projektavimo ir duomenų valdymo procesus.

Š. m. sausio 24–27 dienomis įmonė „AGA CAD“ dalyvaus didžiausioje statybos parodoje Lenkijoje „BUDMA 2012“. Parodos lankytojams, tarp kurių daug projektavimo ir statybos rangos įmonių atstovų, „AGA CAD“ pristatys savo kuriamus produktus Tools4Revit, žymiai palengvinančius projektavimo ir duomenų valdymo procesus.

Tarptautinė statybos paroda BUDMA* Poznanėje – kasmetinė viena didžiausių statybos pramonės parodų, rengiamų Centrinės ir Rytų Europos regionuose. Parodoje apsilanko tūkstančiai statybos pramonės sektoriaus atstovų iš Lenkijos ir kitų šalių: architektai, investuotojai, gamybos ir statybos kompanijų atstovai. Pagrindinė šių metų parodos idėja – „Ateities statyba“, apimanti energijos efektyvumo, ekologiškumo, saugumo ir funkcionalumo temas.

UAB „AGA CAD“ savo produktus „Tools4Revit“ pristatys dizaino ir IT technologijų sektoriuje, 4-ame paviljone. Įmonės dalyvavimas parodoje iš dalies finansuojamas ES paramos lėšomis. Šiuo metu UAB „AGA CAD“ įgyvendina projektą Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-01-352 „Eksporto į Europos šalių rinkas informacinės infrastruktūros sukūrimas“, kuriam gavo ES 2010-2012 metų paramą eksporto skatinimui pagal priemonę Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K „Naujos galimybės“, t.y. įmonė tiria rinką Europos regione. Tad parodos „BUDMA 2012“ metu įmonės atstovai ne tik pristatys „Tools4Revit“ produktus, bet ir rinks duomenis apie rinkos ypatumus, rengs apklausas apie vietos vartotojų poreikius, rinks kitą aktualią informaciją.

*Daugiau informacijos apie parodą „BUDMA 2012“ adresu www.budma.pl/en.

„Tools4Revit“ produktų kūrėja UAB „AGA CAD“ praneša, kad artėjančių švenčių proga  įmonės klientams, „Autodesk Revit“ programų naudotojams, dovanoja naujausią produktą „Smart Browser“, skirtą greitai elementų paieškai išorinėse bibliotekose. Su „Smart Browser“ lengva rasti, dalintis, parduoti ar pirkti reikiamus Revit elementus (families).

„Tools4Revit“ produktų kūrėja UAB „AGA CAD“ praneša, kad artėjančių švenčių proga įmonės klientams, „Autodesk Revit“ programų naudotojams, dovanoja naujausią produktą  Smart Browser, skirtą greitai elementų paieškai išorinėse bibliotekose. Su „Smart Browser“ lengva rasti, dalintis, parduoti ar pirkti reikiamus Revit modelius (families).

Dovanojamas Revit plėtinys „Smart Browser“ leidžia projektuotojui greitai rasti Revit modelius, patalpintus išorinėse bibliotekose, esančiose projektuotojo kompiuteryje ar serveryje. Programa naudotis labai paprasta. Plėtinys leidžia matyti visus reikiamo elemento parametrus, tipus ir kt. dar prieš užkraunant jį į projektą, o elementų paiešką bibliotekoje galima atlikti pagal parametro pavadinimą ar reikšmę, pagal elemento pavadinimą ar jo tipą. Prieš įkeliant į projektą elementą galima  pavartyti, pasukinėti ir apžiūrėti iki pačių smulkiausių detalių. Revit naudotojui patogu ir tai, kad „Smart Browser“ leidžia pakeisti išorinės bibliotekos medžio išsidėstymą pagal elementų kategoriją, tipą, vienetų sistemą ar aplankus. Taip pat naršyklė leidžia greitai atlikti elementų paiešką pačiame projekte.

Ypatinga naujovė Revit naršyklių rinkoje – šiame plėtinyje įdiegtas tiesioginis ryšys su Revit ir kitų formatų 3D modelių (3ds Max, Maya ir kt.) interneto parduotuve „CGTrader“ (www.cgtrader.com), todėl su „Smart Browser“ Revit naudotojui paprasta parduoti ar pirkti reikiamus Revit modelius. Projektuotojai savo sukurtus Revit modelius gali parduoti tiesiai iš „Autodesk Revit“ programų aplinkos. Autoriai savo darbus elektroninėje parduotuvėje gali talpinti nemokamai ir tik po pardavimo sumokamas simbolinis kelių dolerių mokestis, nepriklausantis nuo Revit modelio kainos. Be to, „CGTrader“ sistema Revit modelių pardavėjams siūlo ir nemokamų pardavimo analizės įrankių, leidžiančių geriau pajusti paklausos pulsą.

Taip pat „Smart Browser“ leidžia neišeinant iš Revit aplinkos įsigyti nemokamų ar parduodamų Revit modelių. Internetinėje parduotuvėje „CGTrader“ pateikiama išsami kiekvieno modelio informacija, todėl Jūs tikrai žinosite, ką perkate. Prieš įsigyjant parduodamą Revit elementą galima įvertinti visus jo parametrus ir apžiūrėti iš modelį visų pusių „Autodesk Design Review“ aplinkoje. Turint visą informaciją paprasta įvertinti objekto kokybę ir apsispręsti, ar modelis iš tiesų yra tinkamas.

„Smart Browser“ leidžia Revit naudotojams sutaupyti daug darbo laiko, rasti projektui reikalingų elementų ir papildomai uždirbti parduodant savo sukurtuosius,“ – sako Donatas Aksomitas, UAB „AGA CAD“ vadovas. „Norime, kad kuo daugiau Revit naudotojų pajustų mūsų produktų teikiamą naudą, todėl gražiausių metų švenčių proga nusprendėme naujausią „Smart Browser“ versiją Revit naudotojams dovanoti.“

Spauskite nuorodą ir atsisiųskite nemokamą „Smart Browser“ licenciją: http://www.tools4revit.com/Smart-Modeling/Smart-Browser-Free.html

Š. m. lapkričio 29 - gruodžio 1 dienomis įmonė „AGA CAD“ dalyvaus didžiausioje „Autodesk“ produktų naudotojams skirtoje pasaulinėje konferencijoje „Autodesk University 2011“. Renginyje įmonė pristatys produktus „Tools4Revit”, žymiai palengvinančius projektavimo ir duomenų valdymo procesus.
 

Š. m. lapkričio 29 - gruodžio 1 dienomis įmonė „AGA CAD“ dalyvaus didžiausioje „Autodesk“ produktų naudotojams skirtoje pasaulinėje konferencijoje „Autodesk University 2011“. Renginyje įmonė pristatys savo kuriamus produktus Tools4Revit, žymiai palengvinančius projektavimo ir duomenų valdymo procesus.

„Autodesk University“ (AU) – Las Vegase vykstanti didžiausia kasmetinė „Autodesk“ programinės įrangos naudotojų konferencija, kiekvienais metais sulaukianti daugiau nei 9000 inžinierių ir projektuotojų net iš 70-ies pasaulio šalių. Didžiausią lankytojų skaičių sudaro JAV, Kanados ir Australijos regionų specialistai. Konferencijoje vyksta užsiėmimai ir seminarai, kuriuos galima stebėti ne tik vietoje, Las Vegase, bet ir internetu iš bet kurio pasaulio taško. Universiteto lankytojams pristatomos „Autodesk“ programos ir joms pritaikyti priedai, sukurti tiek kompanijos „Autodesk“, tiek jos partnerių.

„Autodesk University“ pritraukia architektų, inžinierių, konstruktorių, gamybos, švietimo ir kitų specialistų dėmesį, todėl dalyvavimas šiame renginyje yra efektyvi priemonė JAV, Kanados ir Australijos rinkoms pristatyti įmonės „AGA CAD“ kuriamų produktų naujoves.

Šiuo metu UAB „AGA CAD“ įgyvendina projektą VP2-2.1-ŪM-04-K-01-427 „Eksporto į Australijos ir Naujosios Zelandijos, Artimųjų Rytų šalių rinkas informacinės infrastruktūros sukūrimas”, todėl dalis įmonės dalyvavimo renginyje išlaidų finansuojama ES paramos lėšomis. Eksporto skatinimo projektas įgyvendinamas pagal priemonę „Naujos galimybės“.

UAB „AGA CAD“ kuriami našaus projektavimo produktai „Tools4Revit“ bus pristatyti Skandinavijos rinkai didžiausios Norvegijoje tarptautinės statybos ir architektūros parodos „Bygg Reis Deg 2011“ metu. Šalyje, kur sparčiai plinta „Autodesk Revit“ projektavimo platforma, „AGA CAD“ pristatys įmonės kuriamus produktus, efektyviai didinančius „Autodesk Revit“ programų naudotojų darbo našumą.

Bygg Reis Deg 2011 logoUAB „AGA CAD“ kuriami našaus projektavimo produktai „Tools4Revit“ bus pristatyti Skandinavijos rinkai didžiausios Norvegijoje tarptautinės statybos ir architektūros parodos „Bygg Reis Deg 2011“ metu. Šalyje, kur sparčiai plinta „Autodesk Revit“ projektavimo platforma, „AGA CAD“ pristatys įmonės kuriamus produktus, efektyviai didinančius „Autodesk Revit“ programų naudotojų darbo našumą.

Tools4Revit – tai lengvai išmokstami, darbo greitį ir projektų tikslumą efektyviai didinantys priedai „Autodesk Revit“ programoms, skirti 3D modelių duomenims sisteminti ir administruoti, energetinei analizei atlikti ir kt. Pagrindiniai šių technologijų privalumai: žymiai padidintas projektuotojų darbo greitis, didelio duomenų kiekio apdorojimas, patogus ir tikslus konstrukcijų modeliavimas, išsami modelių energetinė analizė.

Tarptautinė specializuota statybos ir architektūros paroda „Bygg Reis Deg 2011“* vyks 2011 m. spalio mėn. 19-23 dienomis šalia Oslo esančiame Lilestromo mieste Norvegijoje. UAB „AGA CAD“ stendo Nr. D06-15.

Dalyvavimas didžiausiose Europoje statybos parodose yra viena iš UAB „AGA CAD“ veiklų, siekiant rasti naujų rinkų įmonės kuriamiems produktams. Plėsti eksportą įmonei padeda ir Europos Sąjungos struktūrinė parama. Dalyvavimas parodoje Norvegijoje yra viena iš projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-01-352 „Eksporto į Europos šalių rinkas informacinės infrastruktūros sukūrimas“ įgyvendinimo veikų, iš dalies finansuojama ES paramos lėšomis.

Šiuo metu UAB „AGA CAD“ įgyvendina projektą, kuriam gavo ES 2010-2011 metų paramą eksporto skatinimui pagal priemonę „Naujos galimybės“, t.y. įmonė tiria rinką šiaurinės Europos regione. Tad parodos „Bygg Reis Deg 2011“ metu įmonės atstovai ne tik pristatys „Tools4Revit“ produktus, bet ir rinks duomenis apie rinkos ypatumus, vietos vartotojų poreikius ir kitą aktualią informaciją.

*Daugiau informacijos apie parodą „Bygg Reis Deg 2011“ adresu www.byggreisdeg.no.

September 02, 2011 by Donatas Aksomitas, direktorius
Didesnio konkurencingumo Lietuvos ir tarptautinėse rinkose siekianti UAB „AGA CAD“ užbaigė daugiau nei metus trukusį projektą „Įmonės veiklos procesų efektyvumo didinimas įdiegiant Apribojimų teorijos (TOC) valdymo metodus“. Projekto tikslas - įmonės konkurencingumo stiprinimas, veiklos rezultatų gerinimas.

Didesnio konkurencingumo Lietuvos ir tarptautinėse rinkose siekianti UAB „AGA CAD“ užbaigė daugiau nei metus trukusį projektą „Įmonės veiklos procesų efektyvumo didinimas įdiegiant Apribojimų teorijos (TOC) valdymo metodus“.

Projekto tikslas - įmonės konkurencingumo stiprinimas, veiklos rezultatų gerinimas. Tikslų įgyvendinimui įdiegta verslo valdymo sistema pagal Apribojimų teorijos (TOC) metodikas. Siekiant padidinti „AGA CAD“ veiklos efektyvumą buvo atlikta visa eilė darbų: išsiaiškinti įmonės veiklos apribojimai ir jų mažinimui sukurta bei įdiegta specializuota, įmonės poreikiams pritaikyta verslo valdymo sistema, eliminuojanti atskirų vidinių ir išorinių veiklos procesų tarpusavio prieštaravimus.

Įdiegus TOC sistemą įmonė gali tiksliau prognozuoti ir modeliuoti alternatyvius veiklos vystymo scenarijus, pasiūlymus klientams ir t.t. Siekiant sukurti palankias sąlygas veiklai šalies viduje ir eksportui plėsti buvo atlikti visų įmonės darbuotojų mokymai pagal LEAN metodiką. Didesnis įmonės darbo našumas padės pasiekti geresnių veiklos rezultatų ir leis padidinti UAB „AGA CAD“ konkurencingumą šalies ir tarptautiniu mastu.

UAB „AGA CAD“ projektą Nr. VP2-2.1-ŪM-03-K-01-033 „Įmonės veiklos procesų efektyvumo didinimas įdiegiant Apribojimų teorijos (TOC) valdymo metodus“ iš dalies finansavo ES struktūrinės paramos fondai. Projektas įgyvendintas 50 proc. intensyvumu finansuojant iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal priemonę Nr. VP2-2.1-ŪM-03-K „Procesas LT“.

July 22, 2011 by Šaltinis: Verslo žinios
Taip pavadintas straipsnis, kuriame aptariami projektavimo proceso klaidų padariniai ir aptariama, kaip jų galima išvengti.

Taip pavadintas straipsnis, kuriame aptariami projektavimo proceso klaidų padariniai ir aptariama, kaip jų galima išvengti.

"Skaitmeninė statyba, arba trimatis projektavimas, leidžia sukurti tikslų statinio prototipą ir matyti, kaip vienas sprendimas paveiks visumą. Klaidas galima ištaisyti dar modeliuojant statinį", - sako Augustinas Voldemaras, VšĮ Lieknos statybos instituto direktorius. Jo bei kitų specialistų mintis sužinosite perskaitę laikraštyje "Verslo žinios" paskelbtą straipsnį apie trimačio projektavimo įtaką statybų efektyvumui.

     Atsisiųsti straipsnį (pdf - 243 Kb)

Ačiū.

Jūsų užklausa

Mane domina:

Ar sutinkate gauti AGACAD naujienlaiškius apie CAD BIM rinkos naujoves, renginius, produktus, paslaugas bei akcijas? *
  Taip
  Ne

* - Privalomi laukeliai

Sklandžiam svetainės veikimui, jūsų naršymo patirties gerinimui bei rinkodarai naudojame slapukus. Naršydami toliau sutinkate su slapukų įrašymu. | Privatumo politika X