KURKIME BIM KARTU
Koja kojon su BIM startuoliais ir profesionalais,
pagal Jūsų verslo poreikius ir finansines galimybes.
Architektams ir konstruktoriams, dirbantiems su „Revit Architecture“ ir „Revit Structure“, žymiai patogiau bendradarbiauti su tos pačios šeimos produktus naudojančiais inžinieriais. Tad inžinerinių sistemų projektuotojams verta naudoti jų poreikiams pilnai pritaikytą „Autodesk Revit MEP 2012“ versiją, kuri pilnai pritaikyta inžinerinių sistemų projektavimui, tad nebereikia papildomų analizės ar modeliavimo programų.

Architektams ir konstruktoriams, dirbantiems su „Revit Architecture“ ir „Revit Structure“, žymiai patogiau dirbti komandoje su tos pačios šeimos produktus naudojančiais inžinieriais. Tad inžinerinių sistemų projektuotojams verta naudoti jų poreikiams pilnai pritaikytą „Autodesk Revit MEP 2012“ versiją.

„Autodesk Revit MEP 2012“ programinės įrangos galimybės:

 1. galima skaičiuoti patalpų šilumos ir šalčio nuostolius;
 2. braižyti/modeliuoti/projektuoti 2D ir 3D šildymo, šaldymo, vėdinimo, vandentiekio, nuotekų ir elektros sistemas (galima brėžti iš karto 2 vamzdžius);
 3. atlieka šildymo, šaldymo, vėdinimo ir vandentiekio sistemų hidraulinius skaičiavimus;
 4. atlieka automatinį vamzdžių/ortakių parinkimą;
 5. parenka šildymo prietaisų galingumą, tipą, pastatymo vietą;
 6. atlieka šildymo ir šaldymo sistemų balansavimą. Galutiniame etape gaunamos tikslios balansinių ventilių nustatymo reikšmės;
 7. inžinerinių sistemų elementų kūrimas;
 8. žiniaraščių formavimas „Revit MEP“ naudotojo sukurtose lentelėse ir kt.

Iš aukščiau pateiktų pavyzdžių matyti, kad „Revit MEP“ funkcionalumas padeda inžinieriams atlikti visus reikalingus darbus.

Be to, „AGA CAD“ dėka programa „Revit MEP“ tapo pilnai pritaikyta inžinerinių sistemų projektavimui, tad nebereikia pirkti jokių papildomų analizės ar modeliavimo programų. Su „AGA CAD“ priemonėmis „Revit MEP“ tampa pranašiausia inžinerinio projektavimo sistema.

„AGA CAD“ siūlomo „Revit MEP“ sprendimo privalumai:

1. Integruotas projektavimas viename BIM projekte su architektūrine ir konstrukcine dalimi;

2. šilumos nuostolių skaičiavimas;

3. šildymo sistemų balansavimas;

4. energetinis statinio modeliavimas;

5. „AGA CAD“ sukurtos tipinių elementų bibliotekos.

Daugiau informacijos apie programos „Autodesk Revit MEP“ galimybes suteiks „AGA CAD“ PĮ konsultantai tel. (8 5) 23 98 111.

Viena iš „Inventor 2012“ versiją papildančių funkcijų yra žymėjimo meniu. Įsisavinus šią funkciją sutrumpinamas projektavimui skirtas laikas. 
„Autodesk Inventor 2012“ žymėjimo meniu – tai dažniausiai naudojamos įrakių juostos, kurios atsiranda darbiniame lauke paspaudus dešinį pelės klavišą nepriklausomai nuo to, kokioje aplinkoje esama.

Viena iš „Inventor 2012“ versiją papildančių funkcijų yra žymėjimo meniu. Įsisavinus šią funkciją sutrumpinamas projektavimui skirtas laikas.

„Autodesk Inventor 2012“ žymėjimo meniu – tai dažniausiai naudojamos įrakių juostos, kurios atsiranda darbiniame lauke paspaudus dešinį pelės klavišą nepriklausomai nuo to, kokioje aplinkoje esama. Šios įrankių juostos gali būti pakeičiamos pagal vartotojų poreikius.

Toliau pateikiami keli tokių meniu juostų pavyzdžiai:

2D eskizas          Detalė          Lakštinė detalė          Junginys          Suvirinimas          Darbo brėžinys

„Inventor Studio“          „Dynamic Simulation“          „Stress Analysis“

„Frame Analysis“          „BIM Exchange“

Žymėjimo meniu nustatymų pakeitimas

Nepriklausomai nuo darbo aplinkos visi žymėjimo meniu gali būti pritaikomi pagal vartotojo poreikius: Tools ► Customize ► Marking Menu :

Atsidariusio „Customize“ lango vaizdas:

„Customize“ lango srityje „Marking Menu Style“ pasirenkamas žymėjimo meniu vaizdas, kuris bus matomas darbiniame lauke: Show Icon and Text, Show Text Only arba Show Icon Only. Žymėjimo meniu galima išjungti uždėjus varnelę ant Use Classic Context Menu.

Žymėjimo meniu, kuriems keičiami nustatymai, pasirenkami „Environment“ lange:

Jei dar nesate naudoję žymėjimo meniu, pamėginkite ir išsakykite savo nuomonę apie šią „Autodesk Inventor 2012” funkciją.

July 18, 2011 by Šaltinis: Autodesk
Kompanija „Autodesk“ atnaujino paskutinės versiją „Revit“ programas, sukurdama papildomų laiką taupančių ir našumą didinančių funkcijų. Pagerintas filtrų nuoseklumas, didesnis stabilumas išsaugant projektus ar naudojant „Print Preview“ funkciją, lengvesnis darbas naudojant medžiagų katalogą ir visa eilė kitų patobulinimų leidžia su „Revit 2012“ dirbti patogiau ir paprasčiau.
 

Kompanija „Autodesk“ atnaujino paskutinės versiją „Revit“ programas, sukurdama papildomų laiką taupančių ir našumą didinančių funkcijų. Pagerintas filtrų nuoseklumas, didesnis stabilumas išsaugant projektus ar naudojant „Print Preview“ funkciją, lengvesnis darbas naudojant medžiagų katalogą ir visa eilė kitų patobulinimų leidžia su „Revit 2012“ dirbti patogiau ir paprasčiau.

Atnaujinimai sukurti kiekvienam „Revit 2012“ šeimos produktui:

Autodesk Revit Architecture 2012

Autodesk Revit Structure 2012

Autodesk Revit MEP 2012

Nežinote, kaip susikurti žemės paviršių programoje „Revit“ iš dvimatės „AutoCAD‘e“ esančios toponuotraukos?
Kaip žinia, yra trys paviršiaus kūrimo „Revit‘e“ variantai, tačiau dažniausiai projektuotojams pateikiamos 2D toponuotraukos, kurias naudojant galimi du sprendimo būdai:

Nežinote, kaip susikurti žemės paviršių programoje „Revit“ iš dvimatės „AutoCAD‘e“ esančios toponuotraukos? 

Kaip žinia, yra trys paviršiaus kūrimo „Revit‘e“ variantai:

-   žemės paviršių galima sukurti rankiniu būdu dėliojant aukščių taškus;

-   iš programoje „AutoCAD“ esančios toponuotraukos, kai izohipsės yra iškeltos, t.y. turi savo aukštį;

-   iš taškų failo, kuriame turi būti surašyti paviršiaus taškai su X, Y ir Z koordinatėmis.

Tačiau dažniausiai projektuotojams pateikiamos dvimatės toponuotraukos, kurias naudojant galimi du sprendimo būdai:

 1. „AutoCAD‘e“ išsikilnoti izohipses rankiniu būdu ir tuomet jas įkėlus į „Revit‘ą“ formuoti žemės paviršių. Šis sprendimas tinka tokiais atvejais, kai izohipsių nėra daug;
 2. ištraukti iš „AutoCAD‘o“ piketų X, Y ir Z koordinates į taškų tekstinį failą, kurį vėliau įkėlus į „Revit‘ą“ galima lengvai suformuoti paviršių.

Antrąjį būdą panagrinėsime detaliau:

1. Atidarome programoje „AutoCAD“ esančią toponuotrauką:

2. Komandinėje eilutėje įvedame komandą EATTEXT.

3. Atsidariusiame lange prieiname prie vietos, kur siūloma pasirinkti tuos objektus, kurių parametrus ruošiamės nuskaityti. Nurodome, kad norime nuskaityti piketų objektus. Tokių objektų pavadinimai kiekvienoje toponuotraukoje gali skirtis, bet dažniausiai sutinkami pavadinimai yra POINT arba PIKET.

4. Tuomet siūloma išsirinkti nurodyto objekto parametrus. Tai bus „Position X“ ir „Position Y“. Nereikėtų rinktis „Position Z“, nes dažnai šio parametro reikšmės būna nuliai, tad reikia ieškoti kito parametro. Dažniausiai parametrai, kurie turi aukščius, yra vadinami AUKSTIS arba ELEV.

5. Tuomet formuojame X, Y ir Z lentelę, kurią išsaugome .csv formatu:

6. Belieka tokį taškų failą įkelti į „Revit‘ą“ ir suformuoti tikrovišką paviršių:

Sėkmės!

June 10, 2011 by
Pateikiame sąrašą patarimų, kodėl sukurto objekto gali nesimatyti viename ar kitame „Revit“ vaizde. Atidžiai patikrinkite modelio nustatymus, nes gali būti, kad:

Pateikiame sąrašą patarimų, kodėl sukurto objekto gali nesimatyti viename ar kitame „Revit“ vaizde. Atidžiai patikrinkite modelio nustatymus, nes gali būti, kad:

 1. Objektas ar kategorija yra laikinai paslėpti (temporarily hidden);
 2. Objektas/kategorija yra paslėpti konkrečiame lange (hidden in the view);
 3. Objektą uždengia kitas elementas;
 4. Objekto kategorija ar subkategorija yra paslėpta lange;
 5. Objektas yra už matomumo diapazono (view range) ribų;
 6. Matomumo gylis nėra pakankamas, kad matytųsi objektas (view‘s far clip depth);
 7. Objektas yra darbo aplinkoje (work set) , kuri nėra matoma lange;
 8. Objektas yra darbo aplinkoje, kuri yra paslėpta;
 9. Objektas yra darbo aplinkoje, neįkeltoje į susietą (linked) failą;
 10. Objektas yra darbo aplinkoje (work set), kuri paslėpta susietame (linked) faile;
 11. Objektas buvo priskirtas grupei, iš kurios vėliau buvo pašalintas;
 12. Objektas yra variantinio projektavimo (design option) dalis, kuri nėra matoma lange;
 13. Objektas yra dalimi susieto (linked) failo, kurio lange nesimato;
 14. Objektas turi vieną ar daugiau linijų , nustatytų, kad būtų matomos kaip „nematomos linijos" (invisible lines);
 15. Objektas priklauso šeimai (family), kurios parametrai nenustatyti matomais šiam vaizdo tipui;
 16. Objektas priklauso šeimai, kurios parametrai nenustatyti matomais detaliame vaizde (detail level);
 17. Užduoti nustatymai, jog objektas nebūtų matomas savo kategorijos detaliajame vaizde (category‘s detail level);
 18. Elementas buvo įterptas už vaizdo „apkirpimo“ ribų (view‘s crop region);
 19. Elementas yra anotacinis (žymėjimo) objektas ir nėra matomas už anotacijos „apkirpimo“ ribų (annotation crop region);
 20. Objekto arba vaizdo etapų (phase) nustatymai neleidžia rodyti objekto lange;
 21. Objekto matomumą draudžia vaizdavimo būdas (view‘s discipline);
 22. Objektą slepia langui taikomas filtras;
 23. Objektas yra sudėtinė dalis elemento, kurio spalva tokia pati kaip ir fono spalva;
 24. Objektas priklauso elementui, kurio kategorijos spalva yra nustatyta kaip ir fono spalva;
 25. Objekto stilius nustatytas pagal fono spalvą;
 26. Objekto atvaizdavimas apribotas sąlyginiu kontūru (scope box), kuris nėra matomas vaizde;
 27. Objekto apimtis/dydis neleidžia jo pamatyti;
 28. Objektas yra masės (mass) elementas, o funkcija „Rodyti masę“ (Show mass) yra išjungta;
 29. Objektas priklausė kitam objektui (host), kuris buvo ištrintas;
 30. Lango mastelis netinkamas objektui pamatyti;
 31. Objektas yra susietas (linked) su per daug didelėmis koordinatėmis, kurių „Revit“ nepalaiko;
 32. Neteisingai nustatytas ryšys su susietu (linked) failu, kuriam elementas priklauso;
 33. Objektas yra susietame (linked) faile, kuris yra kitoje nei nurodyta vietoje (perkeltas, ištrintas).

Jei vistiek neradote priežasties, kodėl jūsų objekto nesimato, patikrinkite, ar tikrai jį sukūrėte (o gal jau ištrynėte?). :)

Šaltinis: RevitForum.org

April 12, 2011 by Šaltinis: Autodesk Inc.
Kompanija „Autodesk“ paskelbė apie išleistus „AutoCAD 2012“ šeimos programas ir naują „Autodesk Design Suite 2012“ seriją.

Turinys:

Autodesk Design Suite 2012

Kas naujo „AutoCAD 2012“ produktuose

Svarbiausios „AutoCAD 2012“ produktų naujovės

„Autodesk Exchange“ tinklalapis

Internetas, mobilioji integracija, pagerintas modelio dokumentacijos ruošimas ir didesnis bendras našumas padeda naudotojams platinti idėjas ir padeda projektuoti geriau.

Kompanija „Autodesk“ paskelbė apie išleistus „AutoCAD 2012“ šeimos programas ir naują „Autodesk Design Suite 2012“ seriją. Visi šie produktai yra „AutoCAD“ pagrindo projektavimo programos, suteikiančios naudotojui lankstumo projektuojant įvairiose srityse. Be to, projektuotojas turi priėjimą prie savo projekto nesvarbu kur jis bebūtų.

„AutoCAD 2012“ programos padeda architektams, inžinieriams, kitiems projektuotojams išreikšti idėjas, paruošti projektų dokumentaciją ir bendradarbiauti naudojant patikimą DWG technologiją. Visi „AutoCAD 2012“ šeimos ir „Autodesk Design Suite 2012“ serijos produktai nuo šiol yra tiesiogiai susieti su nemokama „AutoCAD WS“ internetine ir mobiliąja taikomąja programa.

„Kompanija „Autodesk“ nuolat tobulina projektavimo programas, siekdama sukurti didesnį prieinamumą ir lankstumą tiek dirbant stacionariai, tiek naudojant mobiliąsias ar debesų technologijas,” - sakė Amaras Hanspalas, „Autodesk“ vyresnysis viceprezidentas. „Kasdien mūsų klientai sprendžia daug įvairių projektavimo problemų, tad mūsų tikslas jiems padėti. Nuolat diegiamos programų naujovės padeda mūsų klientams išreikšti idėjas geriau ir greičiau.“

Autodesk Design Suite 2012

Autodesk Design Suite 2012 versija suteikia architektams ir kitiems projektuotojams „AutoCAD“ PĮ galią, integruotą su kitomis „Autodesk“ projektavimo ir vizualizavimo programomis. „Autodesk Design Suite“ padeda projektuotojui sukurti koncepciją ir projektą, sklandžiai keisti duomenis visuose projektavimo etapuose, ištirti projektų alternatyvas ir vizualiai pateikti projektus įtikinamais vaizdais, filmais ir interaktyviomis prezentacijomis.

Projektuotojas šios serijos programinę įrangą gali rinktis iš trijų variantų:   galimi „Standard“, „Premium“ ir „Ultimate“ leidimai:

Standartinį komplektą  Autodesk Design Suite - Standard 2012 sudaro 2012 versijų programos:

AutoCAD®
Autodesk® SketchBook® Designer (anksčiau Autodesk® Alias® Sketch)
Autodesk® Showcase®
Autodesk® Mudbox™.

Į Autodesk Design Suite - Premium 2012 papildomai įtraukta vizualizavimo programa „Autodesk 3ds Max Design“, leidžianti atlikti kokybiškas vizualizacijas, 3D animaciją ir apšvietimo analizę:

AutoCAD®
Autodesk® SketchBook® Designer
Autodesk® Showcase®
Autodesk® Mudbox™
Autodesk® 3ds Max® Design.

Į Autodesk Design Suite - Ultimate 2012 komplektą įtraukti visi „Premium“ leidimo produktai ir dar papildomai „Autodesk Alias Design“ programinė įranga, suteikianti didesnių sprendimų projektavimo ir paviršių modeliavimo galimybes:

AutoCAD®
Autodesk® SketchBook® Designer
Autodesk® Showcase®
Autodesk® Mudbox™
Autodesk® 3ds Max® Design
Autodesk® Alias® Design
.

Kas naujo „AutoCAD 2012“ produktuose

„AutoCAD 2012“ produktai papildyti naujais našiais įrankiais, padedančiais sumažinti eskizavimo, detalizavimo, projekto peržiūros ir taisymo laiką. Parametriniai braižymo įrankiai automatiškai nustato nuolatinius ryšius tarp objektų; praplėstas elementų išdėstymo (Array) funkcionalumas; PDF publikavimo ir importavimo patobulinimai padeda aiškiai komunikuoti su klientais. Sustiprinti 3D modeliavimo įrankiai pagerina dangų kūrimo ir koncepcinio projektavimo funkcionalumą.

Patobulinti braižymo ir dokumentų ruošimo įrankiai padeda naudotojams studijuoti ir redaguoti daugialypius failų formatus, o supaprastintas dokumentacijos ruošimo procesas padidina tikslumą ir pagreitina projekto atlikimo laiką. Kiti patobulinimai: greitesnis projekto pradėjimo laikas, greitesnės komandos. Apskritai pagerintos bendros „AutoCAD 2012“ produktų eksploatavimo savybės kartu su aukščiausios kokybės grafika ir projekto pateikimu.

AutoCAD WS nuo 2012 versijos yra „AutoCAD LT 2012“ instaliacinio paketo dalis. Taigi nuo šiol galima dalintis, saugoti, peržiūrėti brėžinius internete tiesiai iš „AutoCAD“ programų. Naudodami tiesioginę prieigą prie „AutoCAD WS“ internetinių ir mobiliųjų aplikacijų iš „AutoCAD 2012“ produktų ir „Autodesk Design Suite“ leidimų, projektuotojai gali matyti, redaguoti ir platinti savo projektus būdami bet kur, kur tik yra internetas ar mobilusis ryšys. Šiuo metu „AutoCAD WS“ mobilioji technologija prieinama „Apple iOS“ prietaisuose, įskaitant „iPad“ ir „iPhone“.

Svarbiausios „AutoCAD 2012“ produktų naujovės

AutoCAD LT braižymo ir detalizavimo programinė įranga yra profesionalus pasirinkimas, kai reikia duomenų suderinamumo, patikimumo ir 2D braižymo našumo. „AutoCAD LT 2012“ patobulinimai leidžia projektuoti patogiau ir greičiau. Esminės naujovės:

•    Asociatyvus išdėstymas – patobulinta Array komanda taupo laiką kuriant koncepcinius brėžinius ar užbaigiant dokumentaciją.

•    Daugiafunkciniai griebtuvai (grips) padeda greičiau ir lengviau redaguoti. Patobulinti griebtuvai linijoms, arkoms, elipsės lankams, matmenims, polilinijoms ir hatch objektams. Griebtuvus labai paprasta naudoti: ant jų užvedus pelės žymeklį tereikia pasirinkti atitinkamą komandą.

•    Lapų komplekto valdymas (Sheet Set Manager) organizuoja brėžinių lapus, sumažina publikavimo žingsnių kiekį, automatiškai sukuria išdėstymo vaizdus, susieja lapų komplekto informaciją blokų pavadinimuose ir kampiniuose štampuose, informaciją lapuose išdėsto patogiai.

•    „AutoComplete“ komandos pateikia atitinkamų komandų pavadinimus, sisteminius kintamuosius ar komandų pseudonimus kai projektuotojas rašo komandinėje eilutėje.

  Išsamus „AutoCAD LT 2012“ naujovių pristatymas >>

AutoCAD 2012 naujovės apima visus „AutoCAD LT 2012“ patobulinimus kartu su išplėstomis darbo eigos galimybėmis (konceptualaus projektavimo, modelio dokumentacijos, realaus vaizdavimo). „AutoCAD 2012“ suteikia galingus 3D modeliavimo įrankius, leidžiančius modeliuoti žymiai lengviau, greičiau realizuojant projekto dokumentaciją ir padedančius greičiau užbaigti projektą:

•    Modelio dokumentacijos įrankiai leidžia importuoti modelius iš įvairiausių CAD programų (įskaitant „Autodesk Inventor“, „Solidworks“, CATIA, NX ir „Rhino“) ir greitai kurti tų projektų dokumentaciją.

•    Autodesk Inventor Fusion programa 3D konceptualiam projektavimui dabar įtraukta į „AutoCAD 2012“. Inventor Fusion apjungia parametrikos galią ir kontrolę, istorija paremtą modeliavimą su paprastumu naudoti ir tiesioginio, istorija neparemto modeliavimo produktyvumu. Integracija tarp „AutoCAD“ ir „Inventor Fusion“ padeda greičiau atlikti perkėlimus tarp programų.

•    Skenuotų taškų masyvo (Point cloud) palaikymas - iki 2 billijonų taškų palaikymas leidžia greitai vizualizuoti nuskenuotus objektus tiesiai jų modeliavimo erdvėje. Dėl šios galimybės 3D skanavimas padeda pagreitinti objektų renovacijos ir restauracijos projektų ruošimą.

►  Išsamus „AutoCAD 2012“ naujovių pristatymas >>

AutoCAD Architecture 2012 programa siūlo greitesnę projekto pradžią ir trumpesnį braižymo laiką naudojant tiesioginį priėjimą prie reikalingų įrankių ir nevaržomą projekto navigaciją. Nauja kampinio lango įterpimo galimybė leidžia lengvai įdėti atskirą langą dviejų sienų sankirtoje.

AutoCAD MEP 2012 inžinerinių, elektros instaliacijų ir vandentiekio sistemos projektavimo programinė įranga suteikia patobulintus našius ir naudingus įrankius, kurie padeda lengviau modeliuoti trimates pastato inžinerines sistemas. „AutoCAD MEP“ palaikomas IFC formatas padeda naudotojams valdyti duomenis ir keistis jais su kitais projektavimo proceso dalyviais.

AutoCAD Electrical 2012 programinė įranga praplėsta tarptautiniais standartais, o nauja mokomoji medžiaga ir intuityvi vartotojo aplinka leidžia dirbti paprasčiau, taupyti laiką, sumažinti klaidų ir kurti inovatyvius elektros įrangos sistemų valdymo projektus.

AutoCAD Mechanical 2012 projektavimo ir braižymo programa leidžia redaguoti 3D modelius nuo pačių pradinių jų sukūrimo su „Inventor Fusion“ etapų. Atlikta medžiagų sąmatos ir kitos dokumentacijos pateikimo, bendradarbiavimo ir projektų vykdymo patobulinimų, kurie padeda dirbti našiau.

„Autodesk Exchange“ tinklalapis

„AutoCAD“ naudotojai dabar turi galimybę gauti informacijos apie produktą naujame klientų palaikymo tinklalapyje „Autodesk Exchange“ (http://exchange.autodesk.com). Šioje svetainėje visi darbo našumo didinimo resursai sukaupti vienoje vietoje: čia galima rasti mokymų, patarimų, pažangaus darbo metodikų, ekspertų konsultacijų ir kitų įrankių. Į šį tinklalapį bus nukreipiami visi „AutoCAD Help“ turinio naudotojai, kad padėti jiems dirbti našiau.

January 17, 2011 by Šaltinis: Autodesk
Pristatome „3ds Max/Design“ naudotojams ir vizualizavimo profesionalams naudingą tinklaraštį, kurio tikslas – padidinti šios PĮ naudotojų žinias, atskleisti PĮ prenumeratos naudą, parodyti, kaip galima praplėsti „3ds Max“ galimybes.

„3ds Max/Design“ naudotojai ir vizualizavimo profesionalai naudingos informacijos gali rasti Džeimio Gviliamo tinklaraštyje, kurio tikslas – padidinti šios PĮ naudotojų žinias, atskleisti PĮ prenumeratos naudą, parodyti, kaip galima praplėsti „3ds Max“ ir „3ds Max Design“ programų galimybes. Panaudokite šio populiaraus tinklaraščio informaciją savo kasdieniniame darbe.

Daugiau informacijos rasite adresu http://jamiesjewels.typepad.com.

December 17, 2010 by Šaltinis: Autodesk
„Autodesk“ prenumeratos naudingumo paketai (Autodesk® Subscription Advantage Packs) padeda greičiau projektuoti ir vizualizuoti. Jais gali nemokamai naudotis visi „Autodesk“ prenumeratos pirkėjai. Naujausiuose programų prieduose įdiegtos papildomos funkcijos padidina projektavimo ir vizualizavimo galimybes.
 

„Autodesk“ prenumeratos naudingumo paketais (Autodesk® Subscription Advantage Packs) gali nemokamai naudotis visi „Autodesk“ prenumeratos pirkėjai. Naujausiuose programų plėtiniuose yra:

 • Papildomos funkcijos, kurios praplečia ir padidina PĮ funkcionalumą
 • Internetinės paslaugos ekologiniam projektavimui ir sklandžiam bendradarbiavimui palaikyti
 • Daugybė naudingų įrankių, tokių kaip specializuotos bibliotekos ir kt., kurie praturtina vizualizavimo ir projekto perteikimo galimybes

Padidinkite darbo našumą naudodami papildomas funkcijas ir įrankius, padedančius greičiau projektuoti ir vizualizuoti - pilnai išnaudokite naujausias programinės įrangos galimybes ir būkite savo srities lyderiu.

Atsisiųskite savo programinei įrangai skirtus naudingumo paketus

Jei esate įsigiję „Autodesk“ prenumeratą, žemiau esančiame programų sąraše susiraskite tinkamą produktą ir pasirinkite „Atsisiųsti“ arba „Sužinoti daugiau“ apie konkrečios programos papildinius:

 

AutoCAD® 2011

Atsisiųsti  |  Sužinoti daugiau

 

Autodesk® Inventor® 2011

Atsisiųsti  |  Sužinoti daugiau

 

AutoCAD® Architecture 2011

Atsisiųsti  |  Sužinoti daugiau

 

Autodesk® Maya® 2011

Atsisiųsti  |  Sužinoti daugiau

 

AutoCAD® Civil 3D® 2011

Atsisiųsti  |  Sužinoti daugiau

 

Autodesk® MotionBuilder® 2011

Atsisiųsti  |  Sužinoti daugiau

 

AutoCAD® Electrical 2011

Atsisiųsti  |  Sužinoti daugiau

 

Autodesk® Mudbox™ 2011

Atsisiųsti  |  Sužinoti daugiau

 

AutoCAD® Map 3D 2011

Atsisiųsti  |  Sužinoti daugiau

 

Autodesk® Navisworks® 2011

Atsisiųsti  |  Sužinoti daugiau

 

AutoCAD® Mechanical 2011

Atsisiųsti  |  Sužinoti daugiau

 

Autodesk® Revit® Architecture 2011

Atsisiųsti  |  Sužinoti daugiau

 

AutoCAD® MEP 2011

Atsisiųsti  |  Sužinoti daugiau

 

Autodesk® Revit® MEP 2011

Atsisiųsti  |  Sužinoti daugiau

 

Autodesk® 3ds Max® 2011

Atsisiųsti  |  Sužinoti daugiau

 

Autodesk® Revit® Structure 2011

Atsisiųsti  |  Sužinoti daugiau

 

Autodesk® 3ds Max® Design 2011

Atsisiųsti  |  Sužinoti daugiau

  Autodesk® Softimage® 2011

Atsisiųsti  |  Sužinoti daugiau

Kaip atsisiųsti prenumeratos naudingumo paketą

-      Prenumeratoriai gali juos atsisiųsti iš prenumeratos centro (Subscription Center) adresu www.autodesk.com/subscriptionlogin

-      Susikurkite prenumeratos centro sąskaitą (Account) www.autodesk.com/selfregister

Trumpa prezentacija, kaip pasiekti ir atsisiųsti prenumeratos naudingumo paketus (PDF) www.autodesk.com/downloadingadvantagepacks

Visi „Autodesk“ programų naudotojai, turintys galiojančią „Autodesk“ prenumeratą, gali nemokamai naudotis prenumeratos priedais - naudingumo pakuotėmis. Įdiegus „AutoCAD Civil 3D“ priedus, galima konvertuoti DWG failus į skirtingas versijas bei importuoti/eksportuoti IEGS failus, be to, paprasčiau dalintis ir bendradarbiauti tinkle.

Įdiegus „AutoCAD Civil 3D“ naudingumo priedų paketą Subscription Advantage Pack for AutoCAD Civil 3D 2011, programos įrankių juosta pasipildo dviems naujais skirtukais:

 • Online, skirtu dalintis brėžiniais ir bendradarbiauti tinkle;
 • Subscription, skirtu konvertuoti DWG failus į skirtingas versijas bei importuoti/eksportuoti IEGS failus.

Išsamiau apie prenumeratos priedų teikiamas galimybes - filmuke:

   Informacija apie „Subscription Advantage Pack for AutoCAD Civil 3D 2011” (EN)

   Naudingumo paketo parsisiuntimas ir instrukcijos (prieiga prenumeratoriams)

Konsultacinė įmonė „TechniCom“ atliko objektyvią programų „Autodesk Inventor“ ir „Dassault SolidWorks“ palyginimo analizę ir paskelbė studijos rezultatus. Tyrimas atskleidė, kad programa „Inventor 2011“ galimybėmis žymiai pranašesnė už „Dassault“ programinę įrangą...

CAD/CAM/CAE sistemų konsultacinė įmonė „TechniCom“ atliko objektyvią programų „Autodesk Inventor“ ir „Dassault SolidWorks“ palyginimo analizę ir paskelbė studijos rezultatus. Studija buvo atlikta palyginant 15 pagrindinių PĮ pajėgumų: projektavimas, simuliacija, analizė, brėžinių gavimas ir kt.

Tyrimas atskleidė, kad programa „Inventor 2011“ galimybėmis žymiai pranašesnė už „SolidWorks“. „Inventor“ turi ne tik plačias projektavimo, grafinio pateikimo funkcijas, bet ir įvairios analizės bei simuliacijos galimybes. Labai platus programos funkcijų spektras (pvz., lankstinių, liejimo formų projektavimas ir kt.).

Su šia programa sukurtą produktą galima išbandyti realiu laiku, uždavus jam realias apkrovas. „Inventor“ leidžia įvertinti gaminio gyvavimo ciklą, jo veikimo ypatumus. Iš visų panašaus pobūdžio produktų „Autodesk Inventor“ yra labiausiai pritaikyta agregatams ir sudėtingiems mechanizmams projektuoti.

Taigi tyrimo rezultatai paneigia mitą, kad „Dassault“ PĮ yra gamybos sričiai pats tinkamiausias produktas. Ne veltui „Autodesk Inventor“ pasaulyje pripažįstama kaip geriausia mechaninio dizaino programa.

Ačiū.

Jūsų užklausa

Mane domina:

Ar sutinkate gauti AGACAD naujienlaiškius apie CAD BIM rinkos naujoves, renginius, produktus, paslaugas bei akcijas? *
  Taip
  Ne

* - Privalomi laukeliai

Ačiū.
Knygos atsisiuntimas prasidės kelių sekundžių bėgyje.

Knygos parsisiuntimas

* - Privalomi laukeliai

Dėmesio! Spausdami ATSISIŲSTI sutinkate gauti AGACAD naujienlaiškius apie CAD BIM rinkos naujoves, įmonės paslaugas, renginius, produktų atnaujinimus ir akcijas (naujienlaiškio galima bet kada atsisakyti). Įprastai naujienlaiškį siunčiame 1-2 kartus per mėnesį.

Ačiū.

Prenumerata

Sklandžiam svetainės veikimui, jūsų naršymo patirties gerinimui bei rinkodarai naudojame slapukus. Naršydami toliau sutinkate su slapukų įrašymu. | Privatumo politika X